HR Consulting and Strategy

Spoločnosť GANDER poskytuje poradenské služby v oblasti
ľudských zdrojov od svojho vzniku.  Oddelenie Poradenstva
pre ľudské zdroje a stratégiu má základné poslanie:
zvyšovať úroveň riadenia ľudského kapitálu v spoločnostiach
a na základe toho zvyšovať angažovanosť zamestnancov vo firmách.

Hlavné oblasti pôsobenia:

  • Tréning a rozvoj
  • Dizajn korporátnej štruktúry
  • Compensation and Benefits
  • Personal Development
  • Coaching a Mentoring
V prípade záujmu o túto službu nás prosím kontaktujte mám záujem túto o službu